Historik  ·  Verksamhet  ·  Vi på Äldrekontakt  ·  Här finns vi

Historien om Äldrekontakt

Äldrekontakt startade 2008 som en önskan om att ge något tillbaka till den generationen som har byggt det samhälle som vi har förmånen att få leva i idag. En önskan om att visa tacksamhet och ge tillbaka.

Men vad, och på vilket sätt? För att ta reda på vad som fattades dem intervjuade vi äldre, anhöriga, representanter för äldreomsorg och sjukvård och ganska snart hade vi hittat en utmaning som ingen riktigt lyckats lösa.

Den ofrivilliga ensamheten. 

 
 
_O4B3005.jpg

Regelbundna träffar

I ett nästa steg behövde vi förstå hur man bryter social isolering hos äldre. Vi vände oss till forskningen för att få svar. En stor internationell forskningsöversikt som hade studerat olika hälsofrämjande insatser mot ensamhet bland äldre visade att de insatser som hade bäst effekt, var de där äldre träffades i grupp och fick möjlighet till socialt stöd från jämnåriga i samma situation. De behövde också få träffas regelbundet.

Äldrekontakt byggdes upp efter dessa krav och erbjuder nu äldre möjligheten att träffa jämnåriga över en fika varje månad. Och vi har en policy att aldrig ställa in en planerad fikaträff.

 
 
_O4B2805.jpg

En unik volontärmodell

Istället för att äldre sitter ensamma i varsin lägenhet och längtar efter gemenskap, hjälper vi dem att lära känna varandra över en fika. Våra värdfamiljer öppnar upp sina hem medan andra volontärer skjutsar gästerna till fikat och tillbaka hem. På det här sättet får de nya vännerna hjälp att träffas en gång i månaden så länge de vill och så länge de kan vara med. Det kostar inget att fika med oss och de träffar alltid samma gäster och volontärer.

Fikaträffarna blir en ljuspunkt i en annars ensam vardag. De innebär att välkomnas till en familjs hem och få träffa de nya vännerna i sin grupp. Att få komma hemifrån och få andra intryck än hemmets fyra väggar. Den hjälpande handen ger en trygghet och en viktig del i att våga följa med.

 
 
fika_170917_038-3x4.jpg

Vänner ger livet mening

Idag är Äldrekontakt ett fungerande system som bryter social isolering hos äldre. Vi lever i symbios med statliga, kommunala och privata verksamheter samtidigt som vi tar tillvara medmänniskors intressen att hjälpa till. Vi driver idag 70 fikagrupper i 28 kommuner. Varje månad får omkring 550 gäster möjlighet att träffa varandra tack vare våra dryga 850 volontärer som alla bidrar med sitt: leda sin grupp, skjutsa och ledsaga gäster eller öppna upp sitt hem och bjuda på fika.

Tack vare regelbundenheten och möjligheten att träffa jämnårig uppger 54 % av våra gäster att de har fått bättre självförtroende, och nästan hälften av gästerna har börjat umgås med någon från fikagruppen mellan träffarna.

 
 
_MG_2032-3x4.jpg

Alla äldres dag

Lagom till föreningens femårsjubileum togs initiativet till ett årligt event vars syfte är att uppmärksamma äldre i samhället. Alla Äldres Dag är numer vårt årligt återkommande, makalösa massfika med underhållning, lotteri och allsång. Vi tar en centralt belägen plats i besittning och dukar upp till ett gigantiskt fika för våra gäster, volontärer och nyfikna förbi-passerande äldre. Dagen handlar om allas rätt till ett värdigt liv – och om allas rätt till sitt inflytande över detsamma. Därför är Alla Äldres Dag inte bara öppet för äldre. Vi bjuder in beslutsfattare, politiker och journalister. På så vis ger vi de äldsta både forum och möjlighet att säga sin mening om sin verklighet.

 
 

Äldrekontakt i siffror

70 lokalgrupper över hela Sverige

 
 
fika_170917_034-3x4.jpg

79 % känner sig mindre ensamma

Vid vår senaste utvärdering uppgav 79 % av våra gäster att de känner sig mindre ensamma efter att ha blivit en del av Äldrekontakts fikagrupper. 87 % svarade att Äldrekontakts träffar är viktiga eller mycket viktiga för deras välbefinnande.

Varannan gäst anser sig också ha fått ett bättre självförtroende, medan nästan hälften har börjat träffa någon ifrån sin fikagrupp mellan träffarna. Hela nio av tio tycker att fikaträffarna gör skillnad i deras liv.

 
 
allaaldresdag2014_highres34.jpg

73 lokala grupper i samverkan

Idag är Äldrekontakt ett fungerande system som bryter social isolering hos äldre. Vi lever i symbios med statliga, kommunala och privata verksamheter samtidigt som vi tar tillvara medmänniskors intressen att hjälpa till. Vi driver idag 73 fikagrupper i 28 kommuner och varje månad får omkring 550 gäster möjlighet att träffa varandra tack vare våra dryga 850 volontärer som alla bidrar med sitt: leda sin grupp, skjutsa och ledsaga gäster eller öppna upp sitt hem och bjuda på fika.

 
 
_O4B2367.jpg

200 000 lever i ensamhet

Behovet av sociala kontakter är stort – även på äldre dagar. Fler än 900 000 personer är äldre än 75 år och studier visar att omkring 30 % av alla äldre känner sig ensamma. Ensamheten blir värre upp i åldrarna och drygt hälften av alla över 85 år har ett mycket begränsat umgänge och saknar en nära vän. Social isolering är det första steget i en snabbt accelererande negativ hälsospiral som leder till stora kostnader för samhället. Ensamma äldre har högre dödlighet och riskerar att tidigare drabbas av hjärtinfarkt, stroke, cancer eller demenssjukdom. De blir inte bara sjukare utan känner även mer smärta, vilket leder till att de gör fler läkarbesök. De riskerar också att tidigare förlora sin förmåga att ta hand om sig själva och blir därmed beroende av stöd i hemmet, eller en plats på särskilt boende.

 

Vi på Äldrekontakt

Äldrekontakt utgörs av våra ca 850 volontärer och 550 äldre gäster som umgås över generationsgränserna varje månad. I Stockholm finns vårt nationella kansli som bland annat ansvarar för kvaliteten i all verksamhet, tillväxt av nya grupper, marknadsföring, insamling, Alla Äldres Dag och Äldrekontakts Telefonträffar.

 
23102018-3G1A0233.jpg
 

Äldrekontakts kansli

Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm

Mail: info@aldrekontakt.se
Telefon: 076-052 68 00

 
 

30 kommuner i Sverige

Föreningen är organiserad i 73 lokalgrupper och finns i många av landets större städer.

Föreningen har just nu verksamhet i följande kommuner:
Borås, Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Huddinge, Jönköping, Lidingö, Linköping, Lund, Malmö, Mölndal, Nacka, Norrköping, Norrtälje, Nykvarn, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Uppsala, Västerås, Örebro och Österåker.

Då antalet personer som bor i Stockholm, Göteborg och Malmö är större än i övriga landet är det också på dessa orter som vi har störst verksamhet. I Stockholm finns vi t.ex. i 12 av 14 stadsdelar.